Skip to main content

2nd WORLD CONFERENCE ON EDUCATION, LAW, AND TECHNOLOGY
WCELT 2021

July 2-4, 2021

Table of Contents

CONFERENCE PROCEEDINGS
P-ISSN 2651-7701
E-ISSN 2651-771X

151. Pupils Personal Profile and Parenting Styles: Input to Learners’ Responsive Behavior
Prof. Janella Bianca R. Tan1
Dr. Nelia T. Salvador2
Laguna State Polytechnic University Brgy. Del Remedio, San Pablo City Campus

152. Dialogue Mathematics Journal Writing and Its Implication in Improving the Critical Thinking Skills of Grade 9 Students in Distance Education
Prof. Joven D. Capalad1
Prof. Delon A. Ching2
1San Pablo City Integrated High School, San Pablo City, Laguna, Philippines
2Laguna State Polytechnic University, San Pablo City, Laguna, Philippines

153. Formative Assessment and the Level of Affective Domain of Students
Prof. John Kevin R. Alcantara1
Prof. Allen E. Pasia2
1San Pablo City Integrated High School, San Pablo City, Laguna, Philippines
2Laguna State Polytechnic University, San Pablo City, Laguna, Philippines

154. Expository Science Text-Based Material and the Integrated Science Process Skills of Grade 12 Students
Prof. Donna Faye A. Lacorte1
Dr.Julie Fe D. Panoy, Ph.D.2
1Callejon National High School, Callejon, San Antonio, Quezon, Philippines
2Laguna State Polytechnic University, San Pablo City Campus, Laguna, Philippines

155. Ilustrasyong Glosaryo ng mga Salitang Nakapaloob sa Ilang Piling Panitikang Pandaigdigan bilang Kagamitanng Panturo at Antas ng Pag-unawa sa Pagbasa
Prof. Happy P. Emralino1
Dr. Imelda G. Carada2
Laguna State Polytechnic University, Brgy. Del Remedios, San Pablo City Campus, Laguna

156. Predictive Dimensions and Levels of Self-Directed Learning among Grade 7 Students toward Academic Success in Mathematics
Prof. Jenny Lyn Y. Rojas1
Prof. Delon A. Ching2
1Juanito C. Wagan National High School, San Jose, San, Antonio, Quezon, Philippines
2Laguna State Polytechnic University, San Pablo City, Laguna, Philippines

157. Influences of Intrinsic and Extrinsic Motivations: Enhancing Students’ Engagement in Asynchronous Activities in Araling Panlipunan
Michelle Ann L. Castillo, LPT
Laguna State Polytechnic University –San Pablo Campus

158. Home-Based Sports Training and the Psychophysical Condition of Grade 11 Students
Prof. Angelo G. Lacorte1
Dr. Edilberto Z. Andal 2
1Callejon National High School, Callejon, San Antonio, Quezon, Philippines
2Laguna State Polytechnic University, San Pablo City, Laguna, Philippines

159. Experiences and Processes on Enrichment Learning Activities in Mathematics and the Problem-Solving Skills of Grade 9 Students
Prof. Robinson M. Lomibao Jr.1
Prof. Delon A. Ching2
1San Pablo City Integrated High School, San Pablo City, Laguna, Philippines
2Laguna State Polytechnic University, San Pablo City, Laguna, Philippines

160. Mga Salitan sa mga Pahayagang Tabloid sa Pagtutoro ng Komnikasyon sa Kasanayan sa Pagsulat ng Posisyong Papel at Kakayahan sa Pagtukoy sa Varayti ng Wika
Prof. Maricel E. Almazan1
Dr. Imelda G. Carada2
Laguna State Polytechnic University, Brgy. Del Remedio, San Pablo City Campus, Laguna

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26